แชนเทลเจฟฟรีส์ & Jocelyn Chew ไปที่ชายหาดในไมอามี

Models Chantel Jeffries and Jocelyn Chew hit the beach in tiny bikinis in Miami, 02/22/2021.

แชนเทล: https://instagram.com/chanteljeffries/
Jocelyn: https://www.instagram.com/jocelyn/